Loading...
Zapytaj o wycenę

Sprawdzanie kontrahenta z Chin

Korzystając z usługi sprawdzenia chińskiego kontrahenta, otrzymacie Państwo raport z wizyty w biurze lub fabryce dostawcy. Nasz pracownik zorganizuje spotkanie, które ma na celu sprawdzenie wiarygodności firmy potencjalnego dostawcy, sprawdzenie dokumentów rejestrowych, zwizytowanie fabryki i sporządzenie dokumentacji fotograficznej, a także ustalenie osób uprawnionych do reprezentowania firmy.