Loading...

Wyszukiwanie dostawców

Zapytaj o wycenę

Usługa ta polega na przygotowaniu listy potencjalnych dostawców z rynku chińskiego we wskazanej przez Państwa branży.

Naszym zadaniem jest przedstawienie Państwu listy firm (od 3 do 5) wg ustalonej przez Państwa specyfikacji produktu. Dostawcy, którzy zostaną zaprezentowani na liście, będą spełniać wymogi formalne, cenowe i jakościowe.