Loading...

Kontrola jakości towaru

Zapytaj o wycenę

Kontrola towaru odbywa się w zależności od wymagań i potrzeb naszych Klientów. Podstawowa usługa obejmuje wizytę naszego pracownika w miejscu, gdzie znajduje się towar przygotowany do wysyłki, sprawdzenie towaru wg wymagań Klienta, które zostały ustalone przed rozpoczęciem kontroli.

Po przeprowadzeniu kontroli otrzymujecie Państwo raport zawierający dokumentację fotograficzną towaru, który podlegał kontroli, informację dotyczącą ilości towaru gotowego do wysyłki, a także dane o ewentualnych brakach ilościowych lub błędach produkcyjnych.

Wszelkie usługi wymagające dodatkowych: środków, metod lub narzędzi są uzgadniane przed rozpoczęciem kontroli i są dodatkowo płatne. W  przypadku kontroli w części Chin, gdzie nie mamy przedstawicielstwa, do ceny podstawowej zostaną doliczone koszty dojazdu do miejsca składowania towaru.